Lyzovacka v Dolomitoch

(2006-03-19/23)
[<----] [....] [---->]
[<----] [....] [---->]