Lyzovacka v Dolomitoch

(2006-03-19/23)
         [....] [---->]
         [....] [---->]